Altijd gratis verzending in Nederland
Tel. 0513-621 619

Algemene voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE DETAILHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN, VASTGESTELD DOOR DE VERENIGING BLOEMIST WINKELIERS, GEVESTIGD TE (6716 WC) EDE AAN DE DA VINCILAAN 5, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR CENTRAAL-GELDERLAND ONDER NUMMER 40409736

Artikel 1 DEFINITIES

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2  IDENTITEIT VAN DE BLOEMIST

Naam bloemist:                                            B.Kuiper
handelend onder de naam/namen:        Bloemsierkunst He-as / Binnema
Vestigings- & bezoekadres:                         Burgemeester Falkenaweg 21

Bereikbaarheid
Vanaf maandag t/m vrijdag                        van 08:00 uur tot 18:00 uur
Vanaf zaterdag t/m zondag                        van 00:00 uur tot 00:00 uur
E-mailadres:                                                  bkuiper@he-as.nl

Telefoonnummer:                                         0513 621 619

Artikel 3 ALGEMEEN

Artikel 4 TOEPASSELIJKHEID

Artikel 5 AANBIEDINGEN/OFFERTE

Artikel 6 OVEREENKOMST

Artikel 7 HERROEPINGSRECHT

Alle verse producten,waaronder bloemen ,van de bloemist  kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze producten een beperkte levensduur hebben. Bij de aankoop van producten, niet zijnde versproducten, heeft de consument de mogelijkheid zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen, conform artikel 6:230o lid 1 BW, indien het een koop op afstand betreft.

Artikel 8 OVERMACHT

Artikel 9 LEVERING

Artikel 10 VERPAKKING

bezorgen en administratievergoeding

De bloemist heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en een toeslag voor bezorgen en administratie te berekenen. De consument dient vooraf in te stemmen met het in rekening brengen van de voorgenoemde toeslagen.

Artikel 11 BETALING

Artikel 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14 KLACHTENREGELING

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

Artikel 16 SLOTBEPALING